Gode historier fra Afrika vil der blive færre af hvis regeringens forslag om at beskære udviklingsbistanden med 2,9 milliarder vedtages.
I et område i det østlige Uganda blandt fattige kaffebønder har et integreret landsbyprojekt støttet af Seniorer uden Grænser skabt bedre livsbetingelser for mange mennesker. Her er der rigtig mange gode historier. 


solcelleanlæg

Skoler har fået solcelleanlæg og lys i et klasseværelse, og kvinder har lært at bygge energibesparende lerkomfurer. Det betyder at der fældes mindre skov, at kvinderne ikke skal bruge så meget tid på at hente brænde, og at de ikke dør tidligt af lungesygdomme. Der er oprettet låne- spare foreninger som kan give folk social tryghed, mulighed for at starte små husdyrhold, betale skoleuniform til deres børn osv. 200 voksne analfabetiske kvinder går nu i skole og lærer at læse, skrive og regne. Det gør dem ikke bare i stand til at klare sig bedre på markedet og gøre sig gældende i lokalsamfundet, det øger deres selvværd og skaber bedre balance mellem kønnene. 

Unge piger

Unge piger der er droppet ud af skolen har fået en håndværkmæssig uddannelse og er nu i stand til at forsørge sig selv og deres børn. Og senest har flere områder fået rent drikkevand – et kolossalt løft til den almene sundhedstilstand.
Det er et lille område på et stort kontinent som har fået det bedre; men Seniorer uden Grænser er bare én af mange små NGOer som arbejder for at forbedre levevilkårene for de fattigste rundt omkring i verden. Meget af dette arbejde vil ikke længere være muligt hvis regeringen kommer igennem med sine besparelser. 


Uganda

I det østlige Uganda er mange af pengene til projekterne bevilget af CISU, Civilsamfund i Udvikling, som i følge regeringens forslag beskæres med 40 millioner, 27% af deres budget.
Regeringen er optaget af at begrænse fattigdomsmigranterne til Europa, men det gør man jo kun ved at forbedre deres muligheder for at leve ordentlige liv hvor de er. Det hænger simpelt hen ikke sammen.

kilde: Tell your story

Reklamer