Jesus Christ looks like me

VIL DER MON VÆRE TRO AT FINDE NÅR MENNESKESØNNEN KOMMER?

APOSTASI spreder sig voldsomt i den Kristne Moderne Kirke og i det Kristne liv, selv nu hvor MESSIAS KOMME ER NÆRT FORESTÅENDE.


Apostasi er at falde fra SAND TRO på HERREN JESUS KRISTUS til fordel for falske læringer som proklameres at være sande.   

Apostasi finder sted fra prædikestolen og administreres af Fjenden (igennem hans Falske Tjenere) som det sande Bibelske budskab.

Tjenere af Apostasi er ofte veltalende gennemførte talere og ypperlige bedragere. (til eksempel; Præster, der prædiker velstand også kaldet “Prosperity Gospel”, har opfundet en ordning som kvalificere enhver brug af løgne, med det formål at høste penge ind, via kirken.)

 

Vores HERRE JESUS ADVAREDE IMOD APOSTASI I DISSE FAREFULDE SIDSTE DAGE

Matthæus 24: 3-4

Mens han sad på Oliebjerget, kom hans disciple, da de var alene, hen til ham og sagde: »Sig os, hvornår dette skal ske, og hvad der er tegnet på dit komme og verdens ende?« v4 Jesus sagde til dem: »Se til, at ingen fører jer vild! v5 For der skal komme mange i mit navn og sige: Jeg er Kristus! og de skal føre mange vild.

Første Timotheusbrev 4:

De sidste tiders frafald

v1 Men Ånden siger udtrykkeligt, at i de sidste tider skal nogle falde fra troen, fordi de lytter til vildledende ånder og dæmoners lærdomme,
Matthæus 24:12-13

Og fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste. v13 Men den, der holder ud til enden, skal frelses.

Lukas 18: 7-8

Skulle Gud så ikke skaffe sine udvalgte deres ret, når de råber til ham dag og nat? Lader han dem vente? v8 Jeg siger jer: Han vil skaffe dem ret, og det snart. Men når Menneskesønnen kommer, mon han så vil finde troen på jorden?«

Kirken i dag findes i Matthæus 25:5-6

Matthæus 25: 5-6

Da brudgommen lod vente på sig, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn. v6 Men ved midnat lød råbet: Brudgommen kommer, gå ud og mød ham!
HVORNÅR BEGYNDTE APOSTASI?

VEN, APOSTASI BEGYNDTE I HIMMELEN DA satan trodsede/gjorde oprør imod GUD HERREN.

Hvad der siden skete med satan burde forblive en læring I NULTOLERANCE OVER FOR APOSTASI.

Johannes’ Åbenbaring 12:7-12

Og der blev krig i himlen. Mikael og hans engle gik i krig med dragen, og dragen og dens engle tog kampen op, v8 MEN KUNNE IKKE STÅ SIG, OG DE HAVDE IKKE LÆNGERE DERES PLADS I HIMLEN. v9 Den blev styrtet, den store drage, den gamle slange, som hedder Djævelen og Satan, og som forfører hele verden – styrtet til jorden, og dens engle blev styrtet ned sammen med den. v10 Og jeg hørte en høj røst i himlen sige:

      Nu er frelsen og magten og Riget vor Guds

      og herredømmet hans salvedes,

      for vore brødres anklager er styrtet,

      han som dag og nat anklagede dem for Gud.

       v11 De har besejret ham ved Lammets blod og ved deres vidnesbyrds ord.

      De havde ikke livet for kært til at gå i døden.

       v12 Så fryd jer da, himle, og I, som har bolig i dem!

      Men ve over jorden og havet,

      for Djævelen er kommet ned til jer

      med stort raseri,

      fordi han ved, at hans tid er kort.

DET NÆSTE STED APOSTASI VISTE SIG VAR I HAVEN:

Ven, APOSTASI VISTE SIG I EDENS HAVE, da EVA gjorde fejl i at tage Sataniske Ord til sig og i at lyste med øjnene. 

Første Mosebog 3:4-6

Men slangen sagde til kvinden: »Vist skal I ikke dø! v5 Men Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt.« v6 Kvinden så, at træet var godt at spise af og tiltrækkende at se på, og at det også var godt at få indsigt af, og hun tog af frugten og spiste. Hun gav den også til sin mand, der var hos hende, og han spiste.

RESULTATET AF SYND ( til eks. Falske Bibelske budskaber, immoralsk I sin måde at klæde sig, seksuel synd, lyst, ulydighed, kærlighed til penge m.m.) ER ALTID DØD!

DERFOR MÅ SANDE TJENERE AF HERREN IRETTESÆTTE/KONFRONTERE APOSTASI.

Satan Benyttede APOSTASI til at neutralisere og DESTRUERE Troende.

HVIS KRISTNE IKKE ER I STAND TIL AT SKELNE IMELLEM DEN SANDE (HELLIGE) KIRKE OG EN APOSTAT (FALDEN) KIRKE DA VIL HERREN DØMME PRÆSTER OG FÅR LIGELEDES.

DEN BEDSTE MÅDE AT TACKLE/KÆMPE IMOD TRUSLEN I APOSTASI VIL VÆRE AT DEFINERE MEGET KLART HVAD APOSTASI RENT FAKTISK ER. (Sådan at intet slipper ind)

1. Apostasi kommer af det GRÆSKE ORD “Apostasia” som overført betyder; at trodse en Etableret Autoritet.

2. Apostasi er trods imod GUDS ETABLEREDE AUTORITET.

3. Apostasi betyder OPRØR mod HERREN.

4. Apostasi er i bund og grund en tilstand hvor man, som Troende Kristen åbent gør Oprør mod Jesus Kristus HERREN.

5. Apostasi er Opgivelsen af den Sande Tro på JESUS Kristus.

6. Apostasi er en ÅBENT ORGANISERET vovet modstand/ligegyldighed rettet mod Herren.

7. Apostasi er Modstand eller Trods eller Opgivelse af den SANDE TRO PÅ JESUS.

8. Apostasi er et fuldkomment svigt af JEHOVAS Autoritet.

9. Apostasi er at give efter for en ANDEN.

Der er kun to autoriteter man kan falde under, den ene værende HERREN JESUS, DEN ANDEN djævelen.

10. Apostasi er derfor et BRUD PÅ DEN SANDE TRO PÅ JESUS.

11. Apostasi er derfor EN OPSTAND IMOD DET SANDE BIBELSKE BUDSKAB SOM ETABLERERET AUTORITET OG IMOD JESU KORS.

12. Apostasi er i sin essens MANGLEN (Ørkesløs Troskab) på SAND TILBEDELSE af JESUS KRISTUS.

13. Apostasi er OPFØRELSEN AF ÅBEN MODSTAND PÅ SAND TRO PÅ HERREN JESUS KRISTUS. (Så hvordan vil du blive lukket ind?) 

14. Apostasi er OPSTAND, DEN HØJESTE FORM AF OPSÆTSIGHED OVERFOR AUTORITETEN HERREN JESUS KRISTUS.

15. Apostasi betyder AT OPGIVE/ ÅBENT AT FRASIGE SIG JESUS KRISTUS.

16. Apostasi betyder at AFGIVE TRO PÅ JESUS KRISTUS.

17. Apostasi betyder EN TILSTAND HVOR MAN ÅBENT, REJSER SIG OP OG TAGER AFSTAND FRA JESUS KRISTUS SOM HERRE.

18. Apostasi er et STED HVOR MAN AFVISER OG AFSLÅR/TAGER AFSTAND FRA SAND TRO PÅ JESUS KRISTUS.

19. Apostasi betyder at MAN OPHÆVER UNDERKASTELSEN JESU KRISTI AUTORITET.

20. Apostasi er en SITUATION HVOR MAN AFVISER KORSET OG JESU BLOD.

21. Apostasi er en ANULLERING AF SAND TRO PÅ JESUS KRISTUS.

22. Apostasi betyder at MAN VIL VÆRE I STRID MED HERREN. 
 

KRIGSFØRELSE MOD APOSTASI MED DET SANDE GUDS ORD

FOR AT KUNNE IDENTIFICERE OG KÆMPE IMOD APOSTASI:

1. Må man nødvendigvis kende grænserne for Kristen livsstil, som det er defineret i Bibelen (f.eks moralsk og umoralsk måde at klæde sig, tale, mad, drikke osv.)

2. Må Kristne også være bekendte med de Forskellige former for Apostasi.

3. Skal Kristne også kende træk/kendetegn og funktioner der karakteriserer Apostasi.

 4. Skal Kristne kende de doktriner der er forbundet med Apostasi.

5. Må Kristne være i stand til at identificere Præster som prædiker/selv er i Apostasi.

HUSK PÅ: Frafaldet fra den Sande Bibelske Tro, til fordel for falsk læring der proklameres at være sand, er den sande definition på Apostasi.

I Matthæus 24: 3-4 da vor HERRE JESUS blev spurgt: “Sig os, hvornår dette skal ske, og hvad der er tegnet på dit komme og verdens ende?”

VOR HERRE JESUS SVAREDE DEM: “Se til, at ingen fører jer vild! v5 For der skal komme mange i mit navn og sige: Jeg er Kristus! og de skal føre mange vild.

SÅ giver man sig hen til en anden type læring, en “anden” der erklærer at være Kristus, så har man tydeligvis indgået Apostasi.

TO RYTTERE (EN ER APOSTAT EN ANDEN ER DEN SANDE KRISTUS):

Åbenbaringen 6: 1-2 (Bedrag)

Og jeg så Lammet bryde det første af de syv segl, og jeg hørte et af de fire levende væsener sige med tordenrøst: »Kom!« v2 Og jeg så en hvid hest, og han, der sad på den, havde en bue. Han fik givet en krone, og han drog ud fra sejr til sejr.

Åbenbaringen 19: 11-14 (Jesus)

Og jeg så himlen åben, og se, der var en hvid hest, og han, der rider på den, hedder Tro og Sanddru, og han dømmer og strider med retfærdighed. v12 Hans øjne er som luende ild, på hovedet har han mange kroner, og han har et navn indskrevet, som ingen kender undtagen han selv. v13 Han er klædt i en kappe dyppet i blod, og hans navn er Guds Ord. v14 Hærene i himlen fulgte ham på hvide heste og var klædt i lysende rene linnedklæder.

Apostasi trives i FORFALSKNING AF DEN SANDE TRO PÅ KRISTUS.

Apostasi bruger Falsk Imitation til at ligne ORIGINALEN.

Apostasi leder før eller siden til en fuldstændig og total Forsagelse af den Kristne Tro og endeligt total forsagelse af selveste Jesus Kristus. 

KARAKTERISERING AF APOSTASI:

Frafald fra den Sande Tro medfører følgende i Kirken:

En opsplittende tro vil begynde at tage form i kirken.

Opsplittende læring og vækst som Forurener alle aspekter af Kristen frelse som vi kender det, Den forurener:

1. Frelse

2. Tilbedelse

3. Bøn (Vigtig portal)

4. Påklædning

5. Drikkevaner

6. Ordet er forurenet

7. I sidste ende vil satan have overtaget den troendes liv

8. Når det sker finder et fuldstændigt Frafald fra kristendom sted .

9. Apostater bliver I bund og grund hemmelig/undercover jordiske i Kirken

djævelens DESIGN ER AT OPBYGGE EN MENIGHED AF JORDISK FOKUSEREDE ikke TROENDE I KIRKEN.

Hvordan finder Apostasi vej IND I KIRKEN?

I BIBELEN STÅR DER:

1. Aldrig nogensinde på en måde som er åbenlys (tilsløret)

2. Ved langsomt at komme krybende

3. Subtilt

4. Listigt

5. Ved fejlagtigt at imitere sandhed

6. Ved falsknere der imiterer ægthed

7. Ved forfalsknere der imiterer originalitet.

8. djævelen gør det så snedigt at fejl og sandhed synes at imitere hinanden

Ordsprogene 18: 17

Den første i en sag har ret, men hans modpart kan komme og afsløre ham.

Apostlenes gerninger 20: 29-30

Jeg ved, at når jeg er borte, vil der komme glubske ulve til jer, og de vil ikke skåne hjorden. v30 Ja, blandt jer selv vil der stå mænd frem og tale falsk for at få disciplene med sig.

APOSTATER BESTRÆBER SIG ALTID PÅ, AT FREMSTÅ ÆGTE OG SANDE I DET YDRE ANLIGGENDE, MEN I DET INDRE ER DE I FORFALD.

 

KARAKTERISERING AF INDRE FORFALD;

1. Ugudelighed

2. Immoralitet

1. Benægte Sand Kristendom

2. Falske Visioner

3. Ubekendt med GUD

4. VERDSLIG

5. Blottet for Ånden

6. Ikke født igen (ingen omvendelse)

7. Helt og holdent imod Kristus

Andet Timotheusbrev 4: 3-5

For der vil komme en tid, da folk ikke vil finde sig i den sunde lære, men skaffe sig lærere i massevis efter deres eget hoved, fordi det kildrer deres ører. v4 De vil vende det døve øre til sandheden og slå sig på myter. v5 Men du, hold altid hovedet koldt, bær dine lidelser, gør din gerning som evangelist og fuldfør din tjeneste!

HVORDAN APOSTASI VOKSER:

KRISTNE MÅ VÆRE PÅ VAGT OVERFOR djævelens ORDNINGER DER SPREDER APOSTASI SOM EN CANCER.

1. Apostasi kan aldrig sprede sig af sig selv.

2. Den kan kun sprede sig når en sektion eller hele kirken giver efter for – og accepterer usand læring.

3. Kirken (Kristne) må først acceptere den.

4. Det sker ikke under tvang.

5. Begynder med Kristne der accepterer den sygelige lære

6. Accept af ikke-tro begynder ofte i det skjulte.

7. Accept af en lille smule gær, ved undladelse af irettesættelse af fåret.

8. Fjenden vil bruge akkumuleret bevismateriale, som vidner om, en smule forfald her og der.

9. Fra at have gjort sin éntre i al hemmelighed, bliver den til en cancer, idet den begynder at navigere Kirken i en grim retning, væk fra sandheden om det Sande Bibelske budskab om JESUS HEN TIL en anden VEJ til HELVEDE.

SANDFÆRDIG DOBBELT FUNKTION I DET SANDE EVANGELIUM OM JESUS:

A. AT FORKYNDE EVANGELIET FOR FORTABTE SJÆLE GENNEM PRÆDIKEN AF DET ENESTE ENE BIBELSKE BUDSKAB OM HELLIGE HERRE JESUS.

B. AT OPBYGGE OG FORBEREDE JESU KRISTI HELLIGE OG PERFEKTE SALIGE BRUD IND I HELLIG STATUS (SANKT) TIL BORTRYKKELSEN (UNDER BORTRYKKELSEN VIL DE BLIVE TIL HIMMELSKE SANKTE/HELLIGE) 

 Apostasi navigerer Kristne væk fra ovenstående. 

I bund og grund for at ødelægge HERRENS JESU Store kommision.

Apostasi omdirigerer Kirken fra en beskyttet Hellig Banet Vej (Esajas 35: 8-9) sådan at hun udsættes for Rovdyrene.

Ligesom enhver anden afhængighed af denne verden, begynder frafaldet til Apostasi ofte langsomt men vil hurtigt føre til en meget beklagelig tilstand af vældig degeneration.

Ved afhængighed vil Kirken ramme et punkt hvor det bliver umuligt at vende om.

En kirke der er i afhængighed

Idet Kirken begynder at forlade/svigte det fulde og sandhed Bibelske budskab om Jesus Kristus, vil antallet af ufrelste mennesker i menigheden stige. 

Denne ufrelste minoritet (fra djævelen) MUTERER, bliver aggressiv og vokser hurtigt til en indflydelsesrig minoritet (De er fra fjenden)

Lader man dette passere vil Den ufrelste minoritet hurtigt transfomerer sig til en indflydelsesrig majoritet I Kirken.

Denne indflydelsesrige majoritet bliver altid meget krævende og sætter sit fingeraftryk på praktisk talt alle aktiviteter og begivenheder i Kirken

Fordi de lægger penge i kirken (skattepenge inklusiv) begynder præsten at adlyde demokratiet ved at prædike et budskab som er designet til at opbygge, opløfte, udvælge i henhold til den apostate ikke-født-på-ny menighed I kirken.

Det næste der sker er at de begynder at smide, de få hellighedssøgende helgener der er tilbage, ud af den kirke. 

Den sidste Rest får, der tilstræber retfærdighed, finder ingen plads i den kirke, fordi de der ville blive underlagt en omhyggelig designet proces af spiritual udsultning. 

Alt imens præsten dykker ned i denne fremgangs-lære (properity teaching), åbner atter nye veje sig for at 1) begynde at invitere karismatiske/inspirations -talere og fundraisers og 2) forhandle med dem om deling af indtægterne.

Det hellige får der er tilbage, vil ikke indfinde sig i en sådan helligdom. Seksuel synd forøges. Præsten salver sig selv eller tildeler sig selv et profetisk embed.

Bedrag og Falske mirakler begynder at forekomme i kirken.

De hellige får der er tilbage, så alvorligt udhungrede, at de vælger at bevæge sig udenfor og bliver hjemme, tilmed på Søndage for at slikke de sår de har pådraget sig I HERRENS hus pga. falske præster.

DE BLEV SKADET, I HERRENS HUS, PÅ GRUND AF APOSTASI.

KIRKEN (VISE KRISTNE) HAR TIL OPGAVE, AT STÅ FOR ET FULDSTÆNDIGT OPGØR MED APOSTASI (IRETTESÆTNING AF djævelen, IRETTESÆTNING AF SYND TALT FRA PRÆDIKESTOLEN!). HVIS DU LADER DET VÆRE, VIL DET VOKSE SOM CANCER (MEDFØRE OVERTAGELSE AF KIRKEN), UNDERHOLD ALDRIG APOSTASI, NEUTRALISER DEN ØJEBLIKKELIGT. DEN HAR INGEN PLADS I HIMMELENS KONGERIGE.

HVIS DU NOGENSINDE ASPIRERE TIL INDGÅ I HIMMELENS KONGERIGE, FRI DIG DA, AF APOSTASI!

I DETTE OPGØR ER DER INGEN MELLEMVEJ!

VEND OM, VÆK FRA APOSTASI I DAG OG BED HERREN JESUS OM AT GENDANNE SAND SALIGHED I DIG: HER ER EN OMVENDELSESBØN TIL DIG:

Mægtige Herre Jesus

Jeg angrer alle mine synder i dag

Og afviser synd!

Jeg beder Dig i dag, vask bort mine synder med Jesu Dyrebare Blod.

Jeg åbner mit hjerte

Og modtager Dig af hele mit hjerte

Og beder Dig om at tilgive alle mine synder.

Herre, Jesus!

Grundfæst i mig hellighed

Og velsign mig!

Med Helligånden

Og skriv mit navn i Lammets Livets Bog

I Jesu mægtige navn

Jeg er født på ny!

Reklamer